V. Klagstorps Montessori

Nu har vi öppnat vår nya förskola. Välkomna att ställa er i kö.

Vi planerar (när förskolan är fullt utbyggd) för totalt 60 barn i åldern 1-5 år, uppdelade i fyra grupper.

Under vårterminen-23 kommer vår egen kock att kunna börja laga mat på plats i huset - det ser vi fram emot.

Här kan barn växa!

Med välutbildade pedagoger och montessoripedagogiken som utgångspunkt ger vi barn möjlighet att växa och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar, intressen och behov.

Vi erbjuder en vacker lärandemiljö som präglas av hållbara val i allt från mat och material till undervisning.